ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ರೂರಲ್‌ ಮಿರರ್‌ ಪ್ರಕಾಶನ ವತಿಯಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಕೃಷಿಕ ಮಹೇಶ್‌ ಪುಚ್ಚಪ್ಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ತೊಡಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿ  ಕಲೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲ%B