ಆಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್

ಅಂದು ಅಡಿಕೆಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ? | ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಗಾಯಿತು ? |

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ. ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಡಿಕೆಗೆ 1970 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ…

Read More