3ಜಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏರ್ ಟೆಲ್ 3ಜಿ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏರ್ ಟೆಲ್ 3ಜಿ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 3ಜಿ …