ಮಾಹಿತಿ

ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿ | ಏರಿಳಿತದ ಮಳೆ | ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ 108 ಮಿಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲು |

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಮಿಮೀ ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.  ಗುರುವಾರ ಗಾಳಿ…