ಚಿಲಿಪಿಲಿ

ಚಿಲಿಪಿಲಿ | ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜೇನುನೊಣ ಬಾಕ..! |

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೇನುನೊಣ ಬಾಕವೆಂದೇ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ತಿಳಿದದ್ದು ಇದು ನಾವು…