‘ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್’

ಅಂಬಿಕಾದ ನೇಹಾ – ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ

ಸುಳ್ಯ: ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸುಳ್ಯ ಇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ‘ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್’ನಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಥಮ…