dog

ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ…! | ಕಾರಣ ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲ…!

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿರುವುದು  ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ…!. ಬದಲಾಗಿ ನಾಯಿ ಧಾಳಿಯನ್ನು…