Election Mirror

Election MIRROR | ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ….? | ಹೇಗಿದೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್…‌ ? |

ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ-ವೈಫಲ್ಯ-ನಿರುತ್ಸಾಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ…