GST

ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಾ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಧಾಳಿ | ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು | ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಇಲಾಖೆಗಳು |

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸದೇ ಪಾನ್ ಮಸಲಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ  ಆರೋಪದ  ಹಿನ್ನಲೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಜಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ…